پس از کودتا

برنامه کتاب فرانکلین در ایران: جنگ سرد فرهنگی در خاورمیانه

1402/04/10

برنامه کتاب فرانکلین، یک برنامه سازمان آمریکایی خصوصی و غیرانتفاعی بود که در سال 1331 در بحبوحه جنگ سرد تأسیس شد. نهادهای دولتی و برخی از شرکت‌های خصوصی ایالات متحده در شکل‌گیری این برنامه و حمایت مالی از آن نقش داشتند. با توجه به شرایط دورانی که موسسه فرانکلین در ایران پا گرفت و نیز نقش عمده آمریکا در شکل‌گیری این نشر، تاکنون بحث و نظرات متفاوتی درباره این موسسه و عملکرد آن شکل گرفته است که عمدتا به نقش حمایتی و تفکر حاکم بر این موسسه انتقاداتی دارد و البته بخش عمده‌ای از صاحب‌نظران نیز این موسسه را آغازگر نشر مدرن ایران می‌دانند که در عین حال بنا داشت با تسلط تفکر لیبرال، بدیلی برای تفکر مسلط چپ در ایران ایجاد کند. کتابِ «برنامه کتاب فرانکلین در ایران: آموزش و جنگ سرد فرهنگی در خاورمیانه» نوشته مهدی گنجوی تحقیقی مفصل بر مبنای اسناد و مدارک موجود درباره این موسسه است که اخیرا با ترجمه زهرا طاهری در نشر شیرازه منتشر شده است. این کتاب می‌کوشد ضمن بررسی اسناد و تحلیل تاریخیِ تأثیرات بین‌المللیِ برنامه کتاب فرانکلین (1331-1356) در زمینه صنعت چاپ و انتشار کتاب و سیاستگذاری‌های آموزشی در خاورمیانه، مناسبات بین امپریالیسم، دولت و نظام تولید دانش را نیز مورد بررسی قرار دهد.

«برنامه کتاب فرانکلین در ایران» به مطالعه‌ای تاریخی درباره بیست‌وپنج سال فعالیت برنامه کتاب فرانکلین در بستر جنگ سرد و نزاع ایدئولوژیک و فرهنگی میان ایالات متحده و شوروی در خاورمیانه می‌پردازد. برنامه فرانکلین در سال 1331 تأسیس شد. دورانی که همزمان بود با عملیات دیگر نهادهای فرهنگی که از طرف وزارت امور خارجه آمریکا حمایت مالی می‌شدند. برنامه کتاب فرانکلین نیز که یک سازمان غیرانتفاعی بود در نتیجه همکاری وزارت امور خارجه و ناشران و کتابداران و مدیران آموزشی آمریکا تأسیس شد. «این برنامه قرار بود در خاورمیانه و آسیا کار کند و خلاء نفوذ ایدئولوژی و تولید دانش آمریکایی را در کشورهای جهان سوم از طریق پخش تجاری کتاب جبران کند.» بازار کتاب جهان سوم در آن زمان فاقد سیستم پخش و توزیع مناسب بود و برنامه کتاب فرانکلین از این فرصت استفاده کرد تا در زمینه توسعه چاپ و نشر و نظام توزیع فعالیت کند. البته گستره فعالیت‌های برنامه کتاب فرانکلین بسیار متنوع بود و از ترجمه کتاب تا برگزاری کارگاه برای مولفان کتاب‌های درسی و کتابفروشان تا تدوین کتب درسی را در برمی‌گرفت. مهم‌تر اینکه اهداف ایدئولوژیک آمریکا در خاورمیانه محتوای کتاب‌های مورد حمایت این موسسه را شکل می‌داد.

اما ساختار برنامه کتاب فرانکلین جالب بود. تمام کارکنان شعبه‌های محلی این برنامه باید از میان مردم خود کشورها انتخاب می‌شدند تا این باور و اعتماد میان اهل قلم و فرهنگ و مردم ایجاد شود که برنامه فرانکلین به‌عنوان ابزار تبلیغاتی آمریکا در دوران جنگ سرد شناخته نشود. «سیاست عمومی جنگ سرد فرهنگی آمریکا آن نبود که از کمونیست‌ها حمایت کند، ولی دست به استخدام افرادی می‌زد که گرایش چپگرای غیرکمونیستی داشتند. همراه ساختن این نیروهای چپگرای غیرکمونیست کمک می‌کرد تا کتاب‌های مورد حمایت فرانکلین در چشم کشورهای محل انتشار اعتبار بیشتری بیابد. در مورد شعبه تهران چپگراهای کمونیست حتی اگر سابقه زندان سیاسی داشتند ممکن بود در این شعبه مشغول به کار شوند، اولا کوشش‌های فرهنگی این‌دست روشنفکران در راستای ترجمه و ویرایش کتاب‌های مورد حمایت فرانکلین جهت داده می‌شد و همچنین نیروهای ساواک نیز می‌توانستند بر فعالیت‌های این افراد نظارت دقیق داشته باشند.» از این‌رو، موسسه فرانکلین در مدت‌زمانی کوتاه ارتباط خوبی با نخبگان فرهنگی و روشنفکران و اهالی نشر کتاب برقرار کرد و کار به جایی رسد که به مشهورترین و پرنفوذترین نهاد فرهنگی تبدیل شد.

شعبه تهران، دومین دفتر در بین شعبه‌های محلیِ برنامه کتاب فرانکلین پس از شعبه قاهره بود. این شعبه در سال 1333 راه‌اندازی شد، یعنی تنها چند ماه بعد پس از کودتایی که در 28 مرداد سال 1332 با حمایت سازمان سیا علیه دکتر مصدق انجام گرفت. «به‌زودی و بر زمینه اتحاد نزدیک و روابط دوستانه سیاسی و فرهنگی بین ایالات متحده و دولتِ پس از کودتا در ایران، شعبه تهران به موفق‌ترین شعبه در بین شعبه‌های برنامه کتاب فرانکلین تبدیل شد که طرح‌های مختلفی را انجام می‌داد، از برنامه ترجمه معین گرفته تا طرح‌های خاص.»

پس از کودتا، شاه دوباره قدرت را به دست گرفت و دولت جدیدی که سر کار آمد ارتباط نزدیکی با سرویس اطلاعاتی ایالات متحد داشت که از برخی تصمیمات دکتر مصدق مانند تصمیم او در مورد تعطیل کردنِ تمام نهادهای فرهنگی و اطلاعاتی خارج از تهران ضربه دیده بود. تنها دو ماه پس از کودتا در مورخ 10 مهر 1332 در یک سند رسمی درباره فعالیت‌های سرویس اطلاعات ایالات متحده در ایران می‌نویسد:

«تغییر شرایط سیاسی، از یک طرف انجام فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی را ضرورت بخشیده و از طرفی دیگر، فرصت بی‌نظیری برای استفاده تمامی ظرفیت‌ها را فراهم آورده است. در سراسر کشور، دولت زاهدی به‌عنوان دولتی منتخب و مورد حمایت آمریکا شناخته می‌شود. درستی یا نادرستیِ این موضوع اهمیت چندانی ندارد. ما با صداقت تمام آماده پذیرش مسئولیت‌های خودمان هستیم. ما هر کاری که بتوانیم برای موفقیت این رژیم خواهیم کرد.»

                                بازدید فرح و اشرف پهلوی از موسسه فرانکلین

بعد از سرنگونی دولت ملی مصدق و متعاقب آن، سرکوب فعالان ملی‌گرا و چپ، برنامه‌های حمایتی آموزشی آمریکا در ایران به نحوی پیش می‌رفت که مطلوب ایالات متحده بود. در واقع روابط پس از کودتا، روابط فرهنگی و آموزشی میان ایران و آمریکا را نیز تغییر داده بود. متیو کی. شانون تاریخ روابط آموزشی ایران و آمریکا در دوران جنگ سرد را در بستر استراتژی کلی ایالات متحده آمریکا در راستای تحدید نفوذ شوروی بررسی کرده است:

«آموزش، شکلی از قدرت نرم برای شکل دادن به ملت‌ها و نفوذ در ذهن و قلب آنهاست. آموزش وسیله‌ای شد که ایالات متحده بتواند طرح ارتباط دوستانه‌تری با کشورها برقرار کند و آنها را از خطر افتادن در دام شوروی نجات دهد.»

دولت‌های ایران و آمریکا از دهه 1330 تا اواخر دوران پهلوی با اتکا به آموزش جهانی، روابط بهتر و مستحکم‌تری برقرار کردند. طرح کمک‌های آموزشی بین‌المللی که از دوران ریاست‌جمهوری ترومن در دهه 1330 شروع شده بود، تا اواخر دهه 1350 ادامه پیدا کرد. این اقدامات و کمک‌ها شاملِ ایجاد نهادهایی همچون فرانکلین و نیز قراردادهای دوطرفه و حضور دانشجویان در امریکا و پیمان‌های دفاعی منطقه‌ای و سایر اشکال همکاری در زمینه تبادلات فنی و فرهنگی بود. اما به طور خاص برنامه کتاب فرانکلین با سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی دقیقی در ایران پیش رفت و به‌عنوان یکی از موفق‌ترین برنامه‌های فرهنگی آمریکا در خاورمیانه شناخته شد.

در طول ربع قرن فعالیتِ موسسه فرانکلین تهران، حدود 850 کتاب به فارسی ترجمه شد که از این تعداد بیشتر کتاب‌ها متعلق به نویسندگان آمریکایی بود و چند نویسنده بریتانیایی و فرانسوی نیز در این فهرست دیده می‌شوند. در عین حال، پنجاه کتاب از نویسندگان ایرانی نیز در این موسسه منتشر شد. بیش از پنجاه ناشر با برنامه کتاب فرانکلین کار می‌کردند، از جمله ناشران معروفی مانند امیرکبیر، اندیشه، بنگاه نشر و ترجمه کتاب و ابن سینا. عباس امانت، تاریخدانِ برجسته، در مورد نقش برنامه کتاب فرانکلین در ایران می‌نویسد: «در حوزه فرهنگ شاید هیچ یک از اقدامتِ امریکایی‌ها به اندازه انتشارات فرانکلین موثر نبود.. این اقدام به مرور به الگویی برای سایر ناشران ایرانی تبدیل شد.»

همایون صنعتی‌زاده نخستین مدیر فرانکلین، نقش کلیدی در تأسیس و گسترش این موسسه داشت. «او نقشی اساسی در تشکیل شبکه‌ای از روشنفکران، مترجمان و ویراستاران داشت که برای شعبه تهران کار می‌کردند. صنعتی‌زاده همچنین در مذاکره بر سر قراردادها و طرح‌های مختلف بین شعبه تهران و خاندان سلطنتی و سیاستمداران و مسئولان آموزشی در ایران نقش داشت. به‌علاوه برخی از مورخان صنعت نشر نوین ایران، صنعتی‌زاده را موثرترین فرد در مدرنیزاسیون صنعت نشر در ایران برشمرده‌اند.» فعالیت شعبه تهران در 15 اسفند سال 1332 با بودجه ماهانه دو هزار دلار و دو کارمند زیر نظر همایون‌ صنعتی‌زاده آغاز شد. این شعبه ابتدا در خیابان نادری تهران، جنب هتل نادری، قرار داشت اما در سال 1335 به چهارراه کالج منتقل شد. «هدف اولیه این شعبه فقط تهیه و آماده‌سازی ترجمه فارسی از کتاب‌هایی بود که دفتر مرکزیِ این سازمان ارائه می‌داد و کار انتشار این کتاب‌ها طی مذاکراتی به ناشران ایرانی واگذار می‌شد. شعبه تهران ترجمه‌ها را آماده می‌کرد و آنها را برای چاپ و انتشار به ناشران محلی می‌سپرد. شعبه تهران به‌ازای این ترجمه‌ها، پانزده درصد از قیمت پشت جلد را به‌عنوان حق امتیاز دریافت می‌کرد. در صفحه اول این کتاب‌ها نیز جمله با همکاری موسسه انتشارات فرانکلین درج می‌شد.»  

کتاب «برنامه کتاب فرانکلین در ایران» وامدار رویکردهای ماتریالیسم تاریخی مارکسیستی است که برنامه کتاب فرانکلین را در بستر جنگ سرد و نفوذ امپریالیسم فرهنگی واکاوی می‌کند. با این حال، نویسنده سعی دارد تحلیل خود را در بستر واقعیت پیش ببرد و از این‌رو می‌نویسد واقعیت آن است که هیچ سازمان بین‌المللی نتوانسته است به‌اندازه برنامه کتاب فرانکلین در صنعت نشر ایران موثر باشد. اما با وجود استفاده گسترده از امکانات فرهنگی ایران و حضور گسترده نویسندگان و مترجمان مستقل و روشنفکر ایرانی از طیف‌های مختلف فکری در موسسه فرانکلین، در نهایت تولیدات و توزیع دانش مورد حمایت فرانکلین نمی‌توانست از ریشه‌ها و زمینه‌های خود رد سلطه امپریالیستی منفک شود.

 

برنامه کتاب فرانکلین: آموزش و جنگ سرد فرهنگی در خاورمیانه، مهدی گنجوی، ترجمه زهرا طاهری، نشر شیرازه


برنامه کتاب فرانکلین

دیگر مطالب نقد کتاب

زندگی یک شورشی

میخائیل الکساندروویچ باکونین از چهره‌های انقلابی قرن نوزدهم بود که در 30 می 1814 در خانواده‌ای اشرافی در روسیه متولد شد. باکونین با رها کردن ارتش به جنبش رادیکال انقلابی پیوست و در کشورهای مختلفی به مبارزه پرداخت. او از مهم‌ترین چهره‌های آنارشیسم جمع‌گرا بود و با هر نوعی از قانون و حکومت مخالف بود. باکونین در سال‌های زندگی‌اش از فرانسه اخراج شد، در آلمان هم بازداشت شد و به مرگ محکوم شد. در اتریش هم همین اتفاق برایش تکرار شد و در نهایت به روسیه بازگردانده شد و در آنجا به زندان و تبعید محکوم شد اگرچه در نهایت دست به فرار زد. باکونین زندگی شگفت‌آوری داشت و نظریه سوسیالیسم آزای‌خوانه‌‌ای که در دوره پایانی عمرش مطرح کرد هنوز اهمیت دارد.  


نویسنده‌ای که از میان مردم برخاست

جلال آل‌احمد بی‌تردید یکی از مسئله‌زاترین روشنفکران و نویسندگان معاصر بوده است که موافقان و مخالفان بسیاری داشته و آرا و نظراتش به ویژه در «غرب‌زدگی» با انتقادات زیادی مواجه شده است. او از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین روشنفکرانِ صد سال اخیر ایران خوانده‌اند که حضوری فعال در فضای فرهنگی و سیاسی دورانش داشت و به‌واسطه نزدیکی و دوستی با خلیل ملکی و مصطفی شعاعیان بیش از دیگر نویسندگان زمانه‌اش به‌عنوان نویسنده‌ای سیاسی شناخته شد. امید طبیب‌زاده، پژوهشگر و منتقد ادبی، اخیرا در کتابی با عنوان «جلال آل‌احمد و معاصرانش» به جنبه‌های مختلفی از این شخصیت فرهنگی-سیاسی پرداخته است. این کتاب در چهار مقاله، مناسباتِ آل‌احمد با معاصرانش هم‌چون نیما یوشیج، همایون صنعتی‌زاده، ابراهیم گلستان و ناصر وثوقی را بازخوانی کرده و جایگاهِ تعیین‌کننده جلال آل‌احمد را در دورانش نشان می‌دهد.


انشعابیون حزب توده سخن می‌گویند

انور خامه‌ای یکی از جوان‌ترین اعضای گروه معروف به پنجاه‌وسه نفر و یکی از سران انشعاب 1326 از حزب توده بود و از شاگردان تقی ارانی به شمار می‌رفت. همایون کاتوزیان در کتابِ تازه منتشرشده خود، «تاریخ چیست؟» در مقاله‌ای به زندگیِ سیاسی انور خامه‌ای پرداخته است. «تاریخ چیست؟» مجموعه مقالات، مصاحبه‌ها و یادداشت‌های کاتوزیان در چند سال اخیر است که در این کتاب برحسب موضوع آنها گردآوری شده است. مباحث نظری، تاریخ معاصر، ادبیات و خاطرات شخصی از بخش‌های مختلف کتاب است و بیراه نیست که تاریخ معاصر بخشِ خواندنی و مفصل کتاب باشد، چراکه همایون کاتوزیان در این سا‌ل‌ها بیش از هر چیز به اعتبار تاریخ‌نگاری‌هایش شناخته شده است. او در مقاله «انور خامه‌ای» یکی از مطالبِ بخش تاریخ معاصر کتاب، این فعال سیاسی را از ارادتمندان ارانی می‌خواند که در زندان مارکسیست شد.


چهره‌ای تازه از حیدرخان عمواوغلی

حیدرخان عمواوغلی یکی از چهره‌های درخشان انقلاب مشروطه بود که به خصوص مورد توجه جناج رادیکال نهضت مشروطه قرار داشت. زندگی او به عنوان یک مبارز انقلابی با دیدگاه‌های چپ، مثل زندگی هر انقلابی دیگری، مسیری سنگلاخ و پرپیچ‌وخم بود. از آغاز که در شهریور 1281 خورشیدی برای نصب یک کارخانه برق در شهر مشهد به ایران آمد تا بهار سال 1290 که به اجبار تبعید از ایران رفت، زندگی او فراز و نشیب‌ها زیادی را سپری کرد. درباره زندگی و فعالیت‌های حیدرخان چندین کتاب تاکنون منتشر شده و به تازگی نیز روایتی تازه از زندگی این انقلابی سوسیالیست ایرانی منتشر شده که سوال‌هایی تازه درباره سوسیال دموکراسی در ایران طرح کرده است.


زندگی کوتاه تقی ارانی

تشکیل دادگاه برای زندانیان سیاسی پدیده‌ای تازه بود که اولین بار در مورد گروه 53 نفر برگزار شد. شاخص‌ترین چهره این گروه، تقی ارانی بود که 18 اردیبهشت 1316 در منزلش در تهران به دست پلیس رضاشاه دستگیر شد. زندگینامه تقی ارانی، مهم‌ترین چهره متفکران چپ مستقل با عنوانِ «تقی ارانی: یک زندگی کوتاه» نوشته یونس جلالی اخیرا در نشر مرکز منتشر شده است. این زندگینامه به قولِ مولفش نوعی سفرنامه است، روایت دورانی که یک قرن با ما فاصله دارد اما منظرها و مشغله‌های آن تفاوت چندانی با چالش‌های زمان حال ندارند. این از یک‌سو کُندی تغییرات بنیادی جوامع را نشان می‌دهد و از سویی این واقعیت را بیان می‌کند که تحولات تاریخی تنها پس از سپری شدن دوره‌های طولانی به وقوع می‌پیوندند. جلالی کشفیات نظریِ ارانی را موضوع محوری کتابش می‌خواند، یافته‌هایی که به قیمت جانِ قهرمان کتاب تمام شد و زندگی او را کوتاه کرد.


بعد از حمید اشرف

بازخوانیِ تاریخ معاصر خاصه روند تحولاتِ سیاسی کشور بدون پرداختن به جریانات و احزاب سیاسی موثر در ادوار مختلف ممکن نخواهد بود. یکی از این جریان‌های سیاسی «سازمان چریک‌‌های فدایی خلق ایران» است که در تاریخ معاصر ما نقش بسزایی داشته و از این‌رو در چند دهه گذشته تفسیرها و تحلیل‌های مختلفی پیرامون عملکرد این سازمان مطرح شده است. کتاب «در وادی انقلاب» که به تازگی به گردآوری انوش صالحی در انتشارات نگاه منتشر شده است، مواضع و دیدگاه‌های سازمان چریک‌‌های فدایی خلق ایران را در دورانِ سرنوشت‌ساز منتهی به انقلاب 57 یعنی سال‌های 1355 تا 1357 بررسی می‌کند که سازمان به مرحله تازه‌ای از مبارزه عملی وارد می‌شود که آن را «توده‌ای شدن مبارزه» می‌خواند. بررسی مواضع و دیدگاه‌های سازمان چریک‌‌های فدایی خلق ایران به‌عنوان شاخص‌ترین جریان چپ آن دوره در آستانه انقلاب برای درک چرایی تحولات سیاسی آن دوره ضرورت دارد. «در وادی انقلاب» این امکان را فراهم می‌کند تا خواننده مشتاق تاریخ معاصر ایران با بازخوانی اسناد و مدارک سازمانی به شناختِ بی‌واسطه‌ای از مواضع یکی از مهم‌ترین جریان‌های سیاسی آن ایام دست پیدا کند. در واقع این کتاب بیش از آنکه به تحلیلِ سازوکار و افکار و عقاید این جریان سیاسی بپردازد، به گردآوری اعلامیه‌ها و سایر اسناد و مدارک مربوط به سازمان چریک‌‌های فدایی خلق ایران در حد فاصل تیرماه 1355 تا اسفند 1357 پرداخته است.


جوانان همچون طبقه

آیا همان‌گونه که قائل به سیاستِ جنسیتی، سیاست طبقاتی، سیاست طبقه کارگر یا سیاست تهی‌دستان هستیم می‌توانیم از مقوله‌ «سیاست جوانان» نیز سخن گفت؟ این پرسشی است که آصف بیات در مقاله «سیاست جوانی یا شیوه سیاست‌ورزی جوانان» مطرح می‌کند و سپس به صورت‌بندیِ شکل‌های بروزِ این سیاست‌ورزی می‌پردازد. او سعی می‌کند با تحلیلِ جوانان به‌عنوانِ مقوله‌ای با سیاست‌های مشخص به خود، لوازم مورد نیاز برای درک این گروه جامعه را تدارک ببیند. در این مسیر، شناختِ مطالبات جوانان از ضروریاتی است که به سیاست جوانان شکل می‌دهد. اگرچه به‌گفته آصف بیات، برخی در نگاه به جوانان به‌عنوان یک مقوله هدفمند تردید دارند یا آن را تنها یک ابداع تصور می‌کنند، سیاست‌ورزی جوانان خاصه در این دوران مقوله‌ای اساسی است که با تحلیل آن می‌توان به سازوکار برخی از جنبش‌های اجتماعی نیز پی برد.