سفارش خدمات سایه‌نویسی زندگی‌نامه

سایه‌نویسی به عمل نوشتن جای دیگری گفته می‌شود، خدمات مربوط به سایه‌نویسی در انجمن مرغ مقلد بر دو قسم است: 
ثبت خاطرات و روایات اشخاص
ثبت خاطرات و تالیف کتاب زندگی‌نامه 

خدمات نوع اول مربوط به ضبط و ثبت روایات شما افراد می‌شود، در واقع روایت از شما خواهد بود و کار نوشتن از ما. انجمن مرغ مقلد در راستای انعکاس لحن، نوع نوشتار و ادبیات شما در کتاب زندگی‌نامه‌تان شیوه‌های نوینی به کار می‌بندد، باشد که تجربه‌ی تکین زندگی شما به بهترین نحو ممکن به تحریر درآمده، ابزاری باشد در دستان نسل‌های آینده. 

سایه‌نویسی مربوط به محتواهای آکادمیک، و کتاب‌های ادبی در زمره‌ی خدمات موسسه نیست. 

برای ثبت سفارش خدمات سایه‌نویسی کتاب زندگی‌نامه و ثبت خاطرات و یا درخواست برای اطلاعات بیشتر، لطفا مشخصات خود را در فرم زیر وارد کنید، با شما تماس گرفته خواهد شد.