پول نداشتیم گلوله بخریم

تمام بدبختی زیر سر بریتانیایی‌ها بود

روایت چهارم: نمر محمد ایوب
1399/09/27
«انجمن مرغ مقلد» قصد دارد متن‌ها و مصاحبه‌های معتبر مربوط به تاریخ شفاهی فلسطین پیش و پس از اشغال توسط اسرائیل در سال ۱۹۴۸ را ترجمه و منتشر کند. متن پیش رو ترجمه مصاحبه‌ای از پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه کلمبیا در ایالات‌متحده است با نمر محمد ایوب، اهل شعب، که بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ انجام شده است.

 

مصاحبه‌کننده: مصطفی‌ الخلیل

 

حاج‌آقا اسمت چیه؟

نمر محمد ایوب، اهل شعب، استان عکا.

از اوضاع روستایتان در زمان اشغال بگویید؟

خانواده ما در شعب و در البروه مشغول مقاومت در برابر اشغالگران بودند. یهودیان عکا و مناطق اطراف، مثل کفر یاسین، و البصه را اشغال کردند. تمام این روستاها نزدیک ساحل بود. یهودیان به البروه رسیدند و آن را اش